Kućni red hotela

Vrijeme usluživanja:

Aperitiv – Caffe bar 06:00 h – 22:00 h
Doručak 06:00 h – 09:00 h
Ručak 12:00 h – 16:00 h
Večera 19:00 h – 21:00 h

Prema Vašoj želji uslužujemo jela i pića u sobi uz naplati servisa od 20% od cijene. Otkaz ručka ili večere možete najaviti na recepciji hotela 3 sata prije početka usluživanja istog. Neiskorišteni obroci priznaju se 50% vrijednosti obroka i to samo ako se pravovremeno otkaže. Otkazivanje obroka od strane agencijskih gostiju ne možemo uvažiti.

Kućni red hotela
Pravila u sobama

Pravila u sobama

 • Odjaviti svoju sobu najkasnije do 12:00 sati na dan Vašeg odlaska, a napustiti je do 14:00 sati istog dana, jer u protivnom zaračunavamo Vam dalja 24:00 sata boravka.
 • Prilikom izlaska sobu obavezno zaključati i ključ predati na racepciji.
 • U slučaju dužeg boravka u našem hotelu molimo da svoj račun podmirite na recepciji sedmično. Molimo da potpišete svoj račun za pružene usluge u našem restoranu – caffe baru, ako želite da ih podmirite putem svog hotelskog računa.
 • Telefonski aparat koristite uz cjenovnih hotela za PTT usluge.
 • Napon struje je 220 V. Molimo da se ne služite peglom, niti kuhalom u Vašoj sobi. Iste usluge vršimo mi.
 • Posjete izvolite primati u holu ili caffe-baru, a nikako u sobama.
 • Uvođenje životinja u hotel bez posebne dozvole uprave nije dozvoljeno.
 • Vozila na parkingu ispred hotela nisu posebno osigurana, osim video nadozora.
 • Novac i druge dragocjenosti pohranite u hotelskom depozitu. U protivnom uprava hotela za iste ne odgovara.
 • Vodite računa o drugim gostima u hotelu, te Vas molimo da ne pravite bespotrebnu buku, pogotovo u vrijeme odmora.
 • Evntualne kvarove u sobi molimo odmah javiti na recepciji.
 • Sve štete sobnog inventara prouzrokovane od strane gosta isti je dužan podmiriti prije odlaska.
 • Budite ljubazni sve Vaše želje i eventualne prigovore saopštite na recepciji ili upravi, a mi ćemo učiniti sve da Vaš boravak u našoj kući ostane u dobrom sjećanju uz ponovni dolazak.

 Zahvaljujemo Vam na posjeti!

Pravila u sobama

 • Odjaviti svoju sobu najkasnije do 12:00 sati na dan Vašeg odlaska, a napustiti je do 14:00 sati istog dana, jer u protivnom zaračunavamo Vam dalja 24:00 sata boravka.
 • Prilikom izlaska sobu obavezno zaključati i ključ predati na racepciji.
 • U slučaju dužeg boravka u našem hotelu molimo da svoj račun podmirite na recepciji sedmično. Molimo da potpišete svoj račun za pružene usluge u našem restoranu – caffe baru, ako želite da ih podmirite putem svog hotelskog računa.
 • Telefonski aparat koristite uz cjenovnih hotela za PTT usluge.
 • Napon struje je 220 V. Molimo da se ne služite peglom, niti kuhalom u Vašoj sobi. Iste usluge vršimo mi.
 • Posjete izvolite primati u holu ili caffe-baru, a nikako u sobama.
 • Uvođenje životinja u hotel bez posebne dozvole uprave nije dozvoljeno.
 • Vozila na parkingu ispred hotela nisu posebno osigurana, osim video nadozora.
 • Novac i druge dragocjenosti pohranite u hotelskom depozitu. U protivnom uprava hotela za iste ne odgovara.
 • Vodite računa o drugim gostima u hotelu, te Vas molimo da ne pravite bespotrebnu buku, pogotovo u vrijeme odmora.
 • Evntualne kvarove u sobi molimo odmah javiti na recepciji.
 • Sve štete sobnog inventara prouzrokovane od strane gosta isti je dužan podmiriti prije odlaska.
 • Budite ljubazni sve Vaše želje i eventualne prigovore saopštite na recepciji ili upravi, a mi ćemo učiniti sve da Vaš boravak u našoj kući ostane u dobrom sjećanju uz ponovni dolazak.

 Zahvaljujemo Vam na posjeti!

Pravila u sobama