Politika privatnosti

Ova Politika privatnosti opisuje i govori Vam o Vašim pravima na privatnost i kako Vas zakon štiti.

Posljednje ažuriranje: 4. maja 2024. godine.

Koristimo Vaše lične podatke za pružanje i poboljšanje Usluge. Korištenjem Usluge pristajete na prikupljanje i korištenje informacija u skladu s ovom Politikom privatnosti.

Tumačenje i definicije

Interpretacija

Riječi čije je početno slovo veliko i koje su uokvirene na ovakav način imaju značenje definisano pod sljedećim uslovima. Sljedeće definicije imat će isto značenje bez obzira da li se pojavljuju u jednini ili u množini.

Definicije

Za potrebe ove politike privatnosti:

 • Račun znači jedinstveni račun kreiran za Vas za pristup našoj Usluzi ili dijelovima naše Usluge.
 • Povezano lice znači entitet koji kontroliše, kontroliše ga ili je pod zajedničkom kontrolom sa strankom, pri čemu “kontrola” znači vlasništvo nad 50% ili više dionica, vlasničkog udjela ili drugih vrijednosnih papira koji imaju pravo glasa za izbor direktora ili drugog upravljačkog tijela .
 • Kompanija (koja se u ovom Ugovoru naziva “Kompanija”, “Mi”, “Nas” ili “Naša”) odnosi se na Hotel Sunce, Feriza Merzuka 76 Vogošća – Sarajevo.
 • Kolačići su male datoteke koje web stranica postavlja na Vaš računar, mobilni uređaj ili bilo koji drugi uređaj, a sadrže detalje Vaše istorije pretraživanja na toj web stranici među brojnim načinima korištenja.
 • Država se odnosi na: Bosnu i Hercegovinu
 • Uređaj označava svaki uređaj koji može pristupiti Usluzi kao što je računar, mobilni telefon ili digitalni tablet.
 • Lični podaci su bilo koja informacija koja se odnosi na identificiranu osobu ili osobu koja se može identificirati.
 • Usluga se odnosi na web stranicu.
 • Pružalac usluga označava svako fizičko ili pravno lice koje obrađuje podatke u ime Kompanije. Odnosi se na kompanije ili pojedince treće strane zaposlene u Kompaniji da olakšaju uslugu, da pružaju uslugu u ime Kompanije, da obavljaju usluge u vezi sa Uslugom ili da pomognu Kompaniji u analizi načina na koji se Usluga koristi.
 • Podaci o korišćenju odnose se na podatke koji se automatski prikupljaju, bilo generisani korišćenjem usluge ili iz same infrastrukture usluge (na primer, trajanje posete stranici).
 • Web stranica se odnosi na Hotel Sunce, dostupnom na linku  https://www.hotel-sunce.ba/
 • Vi označavate pojedinca koji pristupa ili koristi Uslugu, ili kompaniju, ili drugo pravno lice u čije ime taj pojedinac pristupa ili koristi Uslugu, prema potrebi.

 

Prikupljanje i korištenje Vaših ličnih podataka

Vrste prikupljenih podataka

Lični podaci

Dok koristite našu uslugu, možemo od Vas tražiti da nam date određene lične podatke koji se mogu koristiti za kontaktiranje ili identifikaciju. Lične informacije mogu uključivati, ali nisu ograničene na:

 • Ime i prezime
 • E-mail adresa
 • Telefonski broj
 • Adresa, država, pokrajina, poštanski broj, grad

Podaci o upotrebi

Podaci o korišćenju se prikupljaju automatski prilikom korišćenja usluge.

Podaci o korišćenju mogu uključivati ​​informacije kao što su adresa Internet protokola Vašeg uređaja (npr. IP adresa), tip pretraživača, verzija pretraživača, stranice naše usluge koje posjećujete, vrijeme i datum Vaše posjete, vrijeme provedeno na tim stranicama, jedinstveni uređaj identifikatore i druge dijagnostičke podatke.

Kada pristupite Usluzi putem ili putem mobilnog uređaja, možemo automatski prikupljati određene informacije, uključujući, ali ne ograničavajući se na, vrstu mobilnog uređaja koji koristite, jedinstveni ID vašeg mobilnog uređaja, IP adresu vašeg mobilnog uređaja, vaš mobilni uređaj operativni sistem, tip mobilnog internet pretraživača koji koristite, jedinstvene identifikatore uređaja i druge dijagnostičke podatke.

Također možemo prikupljati informacije koje Vaš pretraživač šalje svaki put kada posjetite našu uslugu ili kada pristupite Usluzi putem ili putem mobilnog uređaja.

Tehnologije praćenja i kolačići

Koristimo kolačiće i slične tehnologije praćenja za praćenje aktivnosti na našoj usluzi i pohranjivanje određenih informacija. Korištene tehnologije praćenja su svjetionici, oznake i skripte za prikupljanje i praćenje informacija te za poboljšanje i analizu Naše usluge. Tehnologije koje koristimo mogu uključivati:

 • Kolačići ili kolačići pretraživača. Kolačić je mala datoteka postavljena na Vaš uređaj. Možete naložiti svom pretraživaču da odbije sve kolačiće ili da naznači kada se kolačić šalje. Međutim, ako ne prihvatite kolačiće, možda nećete moći koristiti neke dijelove naše usluge. Osim ako niste podesili postavke vašeg pretraživača tako da odbija kolačiće, naša usluga može koristiti kolačiće.
 • Web Beacons. Određeni dijelovi naše usluge i naše e-poruke mogu sadržavati male elektronske datoteke poznate kao web beacons (koji se također nazivaju jasni gifovi, oznake piksela i gifovi od jednog piksela) koji omogućavaju Kompaniji, na primjer, da broji korisnike koji su posjetili te stranice ili otvorili e-poštu i za drugu srodnu statistiku web stranice (na primjer, bilježenje popularnosti određenog odjeljka i provjeru integriteta sistema i servera).

Kolačići mogu biti “trajni” ili “sesijski” kolačići. Trajni kolačići ostaju na Vašem ličnom računaru ili mobilnom uređaju kada izađete van mreže, dok se kolačići sesije brišu čim zatvorite svoj web pretraživač.

Koristimo sesijske i trajne kolačiće u dolje navedene svrhe:

 • Neophodni / esencijalni kolačići
  Tip: Kolačići sesije
  Administrira: Mi
  Svrha: Ovi kolačići su od suštinskog značaja za pružanje usluga dostupnih putem web stranice i za korištenje nekih njegovih funkcija. Pomažu u autentifikaciji korisnika i sprječavaju lažno korištenje korisničkih računa. Bez ovih kolačića, usluge koje ste tražili ne mogu se pružiti, a mi koristimo ove kolačiće samo da bismo vam pružili te usluge.
 • Politika kolačića / Obavijest o prihvaćanju kolačića
  Tip: Trajni kolačići
  Administrira: Mi
  Svrha: Ovi kolačići identifikuju da li su korisnici prihvatili upotrebu kolačića na web stranici.
 • Kolačići funkcionalnosti
  Tip: Trajni kolačići
  Administrira: Mi
  Svrha: Ovi kolačići nam omogućavaju da zapamtimo izbore koje napravite kada koristite web stranicu, kao što je pamćenje vaših podataka za prijavu ili preferencija jezika. Svrha ovih kolačića je da Vam pruže ličnije iskustvo i da izbjegnete da morate ponovo unositi svoje postavke svaki put kada koristite web stranicu.

 

Upotreba Vaših ličnih podataka

Kompanija može koristiti lične podatke u sljedeće svrhe:

 • Za pružanje i održavanje naše usluge, uključujući praćenje korištenja naše usluge.
 • Za upravljanje Vašim nalogom: za upravljanje Vašom registracijom kao korisnika usluge. Lični podaci koje dajete mogu Vam omogućiti pristup različitim funkcijama Usluge koje su Vam dostupne kao registrovanom korisniku.
 • Za izvršenje ugovora: razvoj, usklađenost i preuzimanje ugovora o kupovini proizvoda, artikala ili usluga koje ste kupili ili bilo kojeg drugog ugovora s nama putem usluge.
 • Da Vas kontaktiramo: Da Vas kontaktiramo e-poštom, telefonskim pozivima, SMS-om ili drugim ekvivalentnim oblicima elektronske komunikacije, kao što su push obavijesti mobilne aplikacije u vezi s ažuriranjima ili informativnom komunikacijom u vezi s funkcionalnostima, proizvodima ili ugovorenim uslugama, uključujući sigurnosna ažuriranja, kada je to potrebno ili razumno za njihovu implementaciju.
 • Da Vam pružimo vijesti, posebne ponude i općenite informacije o drugim proizvodima, uslugama i događajima koje nudimo, a koji su slični onima koje ste već kupili ili za koje ste se raspitali, osim ako niste odlučili da ne primate takve informacije.
 • Za upravljanje vašim zahtjevima: Da prisustvujete i upravljate vašim zahtjevima prema nama.
 • Za poslovne transfere: Vaše podatke možemo koristiti za procjenu ili provođenje spajanja, prodaje, restrukturiranja, reorganizacije, raspuštanja ili druge prodaje ili prijenosa neke ili cjelokupne Naše imovine, bilo kao neograničenog poslovanja ili kao dio stečaja, likvidacije, ili sličnog postupka, u kojem su lični podaci o korisnicima naših usluga koje mi držimo među prenesenim sredstvima.
 • Za druge svrhe: Vaše podatke možemo koristiti u druge svrhe, kao što su analiza podataka, utvrđivanje trendova korištenja, utvrđivanje učinkovitosti naših promotivnih kampanja i za procjenu i poboljšanje naše usluge, proizvoda, usluga, marketinga i vašeg iskustva.

Vaše lične podatke možemo podijeliti u sljedećim situacijama:

 • Sa Pružateljima usluga: Vaše lične podatke možemo dijeliti sa Pružateljima usluga kako bismo pratili i analizirali korištenje naše Usluge, kako bismo Vas kontaktirali.
 • Za poslovne transfere: Možemo podijeliti ili prenijeti Vaše lične podatke u vezi ili tokom pregovora o bilo kakvom spajanju, prodaji imovine Kompanije, finansiranju ili sticanju cijelog ili dijela našeg poslovanja drugoj kompaniji.
 • Sa podružnicama: Vaše podatke možemo podijeliti sa našim filijalama, u kom slučaju ćemo od njih zahtijevati da poštuju ovu Politiku privatnosti. Povezane kompanije uključuju našu matičnu kompaniju i sve druge podružnice, partnere u zajedničkom ulaganju ili druge kompanije koje mi kontrolišemo ili koje su pod zajedničkom kontrolom sa nama.
 • Sa poslovnim partnerima: Vaše podatke možemo podijeliti sa našim poslovnim partnerima kako bismo vam ponudili određene proizvode, usluge ili promocije.
 • S drugim korisnicima: Kada dijelite lične podatke ili na drugi način komunicirate na javnim površinama s drugim korisnicima, takve informacije mogu vidjeti svi korisnici i mogu se javno distribuirati van.
 • Uz Vašu saglasnost: Vaše lične podatke možemo otkriti u bilo koju drugu svrhu uz Vašu saglasnost.

 

Zadržavanje Vaših ličnih podataka

Kompanija će zadržati Vaše lične podatke samo onoliko dugo koliko je potrebno za svrhe navedene u ovoj Politici privatnosti. Zadržat ćemo i koristiti Vaše lične podatke u mjeri potrebnoj za ispunjavanje naših zakonskih obaveza (na primjer, ako se od nas traži da zadržimo Vaše podatke u skladu sa važećim zakonima), rješavati sporove i provoditi naše pravne sporazume i politike.

Kompanija će takođe zadržati podatke o upotrebi za potrebe interne analize. Podaci o korišćenju se generalno čuvaju kraći vremenski period, osim kada se ti podaci koriste za jačanje bezbednosti ili za poboljšanje funkcionalnosti Naše usluge, ili smo zakonski obavezni da čuvamo ove podatke u dužem vremenskom periodu.

Prijenos Vaših ličnih podataka

Vaše informacije, uključujući lične podatke, obrađuju se u poslovnim uredima Kompanije i na svim drugim mjestima gdje se nalaze strane uključene u obradu. To znači da se ove informacije mogu prenijeti na — i održavati na — računarima koji se nalaze izvan vaše države, pokrajine, zemlje ili druge državne jurisdikcije gdje se zakoni o zaštiti podataka mogu razlikovati od onih u vašoj nadležnosti.

Vaš pristanak na ovu Politiku privatnosti praćen Vašim podnošenjem takvih informacija predstavlja Vašu saglasnost za taj prijenos.

Kompanija će preduzeti sve razumno potrebne korake kako bi osigurala da se vaši podaci tretiraju na siguran način iu skladu s ovom Politikom privatnosti i da se neće izvršiti prijenos vaših ličnih podataka organizaciji ili zemlji osim ako ne postoje adekvatne kontrole uključujući sigurnost Vaši podaci i drugi lični podaci.

Izbrišite svoje lične podatke

Imate pravo da izbrišete ili zatražite da pomognemo u brisanju ličnih podataka koje smo prikupili o vama.

Naša usluga Vam može dati mogućnost da izbrišete određene informacije o Vama unutar Usluge.

Svoje podatke možete ažurirati, izmijeniti ili izbrisati u bilo kojem trenutku tako što ćete se prijaviti na svoj račun, ako ga imate, i posjetiti odjeljak postavki računa koji vam omogućava da upravljate svojim ličnim podacima. Također nas možete kontaktirati da zatražite pristup, ispravite ili izbrišete bilo koje lične podatke koje ste nam dali.

Imajte na umu, međutim, da ćemo možda morati zadržati određene informacije kada imamo zakonsku obavezu ili zakonsku osnovu za to.

Otkrivanje Vaših ličnih podataka

Poslovne transakcije

Ako je Kompanija uključena u spajanje, akviziciju ili prodaju imovine, Vaši lični podaci se mogu prenijeti. Obavijestit ćemo vas prije nego što se Vaši lični podaci prenesu i postanu predmet drugačije politike privatnosti.

Sprovođenje zakona

Pod određenim okolnostima, od kompanije može biti zatraženo da otkrije Vaše lične podatke ako to zahtijeva zakon ili kao odgovor na valjane zahtjeve javnih vlasti (npr. suda ili vladine agencije).

Ostali zakonski zahtjevi

Kompanija može otkriti Vaše lične podatke u dobroj vjeri vjerujući da je takva radnja neophodna za:

 • Poštujte zakonsku obavezu.
 • Štiti i braniti prava ili imovinu Kompanije.
 • Spriječiti ili istražiti moguće pogrešne radnje u vezi sa Uslugom.
 • Štiti ličnu sigurnost korisnika usluge ili javnosti.
 • Zaštitite od pravne odgovornosti.

 

Sigurnost Vaših ličnih podataka

Sigurnost Vaših ličnih podataka nam je važna, ali imajte na umu da nijedan način prijenosa putem Interneta ili način elektroničkog pohranjivanja nije 100% siguran. Iako nastojimo koristiti komercijalno prihvatljiva sredstva za zaštitu Vaših ličnih podataka, ne možemo garantirati njihovu apsolutnu sigurnost.

Privatnost djece

Naša usluga se ne obraća nikome mlađem od 13 godina. Mi svjesno ne prikupljamo lične podatke od bilo koga mlađeg od 13 godina. Ako ste roditelj ili staratelj i znate da nam je Vaše dijete dalo lične podatke, molimo Kontaktiraj nas. Ako postanemo svjesni da smo prikupili lične podatke od bilo koga mlađeg od 13 godina bez provjere roditeljskog pristanka, poduzimamo korake da uklonimo te informacije sa naših servera.

Ako se trebamo osloniti na pristanak kao pravni osnov za obradu vaših podataka, a vaša zemlja zahtijeva saglasnost roditelja, možda ćemo zahtijevati saglasnost vašeg roditelja prije nego što prikupimo i koristimo te informacije.

Linkovi na druge web stranice

Naša usluga može sadržavati veze do drugih web stranica kojima mi ne upravljamo. Ako kliknete na vezu treće strane, bit ćete usmjereni na stranicu te treće strane. Preporučujemo vam da pregledate Politiku privatnosti svake stranice koju posjetite.

Nemamo kontrolu i ne preuzimamo odgovornost za sadržaj, politiku privatnosti ili praksu bilo koje stranice ili usluge trećih strana.

Promjene ove politike privatnosti

Možemo s vremena na vrijeme ažurirati našu politiku privatnosti. Obavijestit ćemo Vas o svim promjenama objavljivanjem nove Politike privatnosti na ovoj stranici.

Obavijestit ćemo vas putem e-pošte i/ili istaknutog obavještenja na našoj usluzi, prije nego što promjena stupi na snagu i ažurirati datum “Posljednje ažuriranje” na vrhu ove Politike privatnosti.

Savjetujemo vam da periodično pregledate ovu Politiku privatnosti radi eventualnih promjena. Promjene ove Politike privatnosti stupaju na snagu kada se objave na ovoj stranici.