Uslovi korištenja web sajta

Hvala što ste posetili naš https://hotel-sunce.ba. Vaš pristup, kao i korištenje ovog našeg internet sajta (u daljem tekstu: internet sajt) podleže ovim uslovima korištenja i važećim zakonskim propisima koji uređuju ovu oblast. Pristupom i korištenjem internet sajta, prihvatate bez ograničenja, ove uslove korištenja. Ukoliko ne prihvatate ove uslove korištenja bez ograničenja, molimo vas da napustite internet sajt.

1. Vlasništvo sadržaja

Internet sajt i svi tekstovi, logotipi, grafika, slike, audio materijal i ostali materijal na ovom internet sajtu (u daljem tekstu: Sadržaj), jesu autorsko pravo ili vlasništvo Hotela Sunce iz Vogošće u Sarajevu, ili su na internet sajt postavljeni uz dozvolu vlasnika ili ovlaštenog nosioca prava. Korištenje Sadržaja, osim na način opisan u ovim uslovima korištenja, bez pisane dozvole vlasnika Sadržaja je strogo zabranjeno. Hotel Sunce će zaštiti svoja autorska prava, svoja prava intelektualne svojine i ostala srodna prava, kao i druga prava, u najvećoj mjeri dozvoljenoj zakonom, uključujući i krivično gonjenje. 

2. Vaša upotreba internet sajta

Sadržaj internet sajta može sadržati netačne podatke ili štamparske greške. Promjene na internet sajtu se mogu napraviti periodično u bilo kom trenutku i bez obavještenja. Međutim, Hotel Sunce se ne obavezuje da redovno ažurira informacije sadržane na ovom internet sajtu.

Takođe, Hotel Sunce ne garantuje da će internet sajt funkcionisati bez prekida ili grešaka, da će nedostaci biti blagovremeno ispravljani ili da je internet sajt kompatibilan sa vašim hardverom ili softverom. Informacije date na ovom internet sajtu ne treba tumačiti kao savjete za donošenje odluka bilo koje vrste.

3. Izuzeće od odgovornosti

Internet sajt koristite na sopstveni rizik. Hotel Sunce nije odgovoran za materijalnu ili nematerijalnu štetu, direktnu ili indirektnu koja nastane iz korištenja ili je u nekoj vezi sa korištenjem internet sajta ili njegovog Sadržaja.

4. Linkovi sa internet sajtovima trećih lica

Internet sajt može sadržati linkove drugih internet sajtova čiji vlasnik ili korisnik nije Hotel Sunce. Takvi linkovi su obezbjeđeni isključivo da bi Vama pružili što više informacija.

  1. Hotel Sunce ne kontroliše i nije odgovoran za rad, sadržaj, politiku privatnosti ili bezbjednost ovih sajtova.
  2. Hotel Sunce ne kontroliše sadržaj ili proizvode ili usluge dostupne na ovim internet sajtovima. Ako uspostavite vezu sa takvim internet sajtovima preko linka na našem internet sajtu, to činite na sopstveni rizik.

5. Izmjena uslova korištenja

Hotel Sunce može u svakom trenutku izmjeniti ove uslove korištenja tako što će ažurirati ovaj tekst. Vi ćete automatski biti obavezani novim uslovima korištenja sadržanim u izmjenama, te bi iz tog razloga trebalo da periodično posjetite ovu stranicu radi upoznavanja sa trenutno važećim uslovima korištenja.

6. Politika privatnosti

Hotel Sunce čuva privatnost svih posjetilaca svog internet sajta i štiti lične podatke posjetilaca internet sajta. Molimo vas da pažljivo pročitate Politiku privatnosti koja slijedi kako biste razumeli kako koristimo i štitimo informacije koje nam pružate.